Praktisch - F.A.Q.

Goed begonnen, is half gewonnen!


Je overweegt om gastgezin te worden, maar je zit nog met duizend-en-één vragen in je hoofd? Dat is niet meer dan normaal! De beslissing om gastgezin te worden, moet goed doordacht zijn. De uitwisselingsstudent zal uiteindelijk een grote invloed hebben op het hele gezin. Wij van YFU Vlaanderen zijn klaar om al je vragen te beantwoorden!

Zit het antwoord op jouw vraag er niet tussen? Aarzel zeker niet om een mailtje te sturen naar info@yfu.be met al je vragen en wij helpen je zo snel mogelijk verder!

Waarom YFU?

Met 60 jaar ervaring in het organiseren van interculturele uitwisselingen is YFU een bevoorrechte partner om je te begeleiden tijdens je ervaringen als gastgezin. Vooraleer jullie hieraan beginnen, zullen we even samenzitten, krijgen jullie de nodige informatie en beantwoorden we al jullie vragen. Tijdens de hele ervaring worden jullie persoonlijk opgevolgd. Je wordt dus de volledige weg ondersteund. Je vindt bij ons steeds een luisterend oor en kan hier steeds met alles terecht. YFU is daarnaast ook steeds 24/7 bereikbaar bij noodgevallen. Daarnaast zijn er ook activiteiten met de andere gastgezinnen en bijeenkomsten.

Onze hele werking wordt gedragen door ons vrijwilligersteam, mensen die betrokken zijn bij YFU en gemotiveerd om jullie volgens de waarden en idealen van YFU bij te staan. Elke familie zal worden opgevolgd door een familie counselor, zo kunnen wij jullie garanderen dat er steeds iemand bij jullie in de omgeving is die voor jullie klaarstaat. De uitwisselingsstudenten worden op hun beurt ook ondersteund door een student counselor, iemand die zelf terug is van uitwisseling.

Gastgezin worden is vooral leuk! Het geeft een nieuwe energie aan je gezin en bezorgt je een bredere kijk op de wereld.

Zijn wij geschikt als gastgezin?


Iedereen kan gastgezin worden! Gezinnen met oudere of jongere kinderen, gezinnen zonder kinderen of één-oudergezinnen, samengestelde gezinnen of koppels van hetzelfde geslacht, gezinnen met grote of kleine huizen, in grote steden of op het platteland,... Waar je woont of hoe je gezin is samengesteld, doet er eigenlijk niet zoveel toe. Het belangrijkste is dat er aandacht en ruimte is voor een gastzoon of -dochter.
Ouders die zelf een zoon of dochter hebben die naar het buitenland trekt, hebben dubbel voordeel: naast een andere cultuur te leren kennen en nieuwe vriendschappen te sluiten, maak je van dichtbij mee hoe een uitwisseling verloopt en kan je je beter voorstellen wat je eigen kind ervaart in het buitenland. 

Moeten wij kinderen hebben van dezelfde leeftijd?​​

Dat is zeker geen must. Ook families met kleine kinderen, kinderen die al het huis uit zijn of koppels zonder kinderen komen in aanmerking om gastgezin te worden bij YFU. Vergeet niet: zelfs in hun eigen land bestaat de kans dat zij geen broers of zussen hebben van dezelfde leeftijd of dat zij enig kind zijn. De uitwisselingsstudenten zijn flexibel om zich aan te passen aan een nieuwe gezinssituatie.

Kunnen wij onze student zelf kiezen?​​

Via een webpagina kunnen jullie korte profielen bekijken van de studenten die naar Vlaanderen komen. De link naar deze pagina krijgen jullie van onze vrijwilligers of de kantoormedewerkers van YFU. In deze profielen staat onder andere van welk land de student afkomstig is, of het een jongen of een meisje betreft, de leeftijd en of hij/zij aan een bepaald speciaal programma deelneemt. Daarnaast worden ook hun hobby's opgelijst. Via deze gegevens kunnen jullie kijken welke student het best in jullie gezin zou passen. Het is het gezin die de uiteindelijke beslissing neemt en besluit of de student bij hen past. Soms zijn de hobby’s en interesses heel verschillend van deze van jullie gezin. Dit kan voor het gezin een ideale gelegenheid zijn om kennis te maken met nieuwe hobby’s en om samen nieuwe mogelijkheden ontdekken. De plaatselijke vrijwilligers kunnen jullie met raad en daad bijstaan bij de keuze van een student of studenten, want onder bepaalde voorwaarden kan een gezin ook gastgezin worden voor meer dan één student tegelijkertijd.

Waar komen de YFU-studenten vandaan?

De buitenlandse jongeren komen naar Vlaanderen uit alle delen van de wereld:

NOORD-AMERIKA Canada - Verenigde Staten

LATIJNS-AMERIKA Argentinië - Brazilië - Chili - Colombia - Ecuador - Mexico -
Paraguay - Uruguay - Venezuela

EUROPA Bulgarije - Denemarken - Duitsland - Estland - Finland - Frankrijk -
Griekenland - Hongarije - Italië - Letland - Litouwen - Noorwegen -
Moldavië - Oekraïne - Oostenrijk - Polen - Roemenië - Rusland -
Servië - Slovakije - Spanje - Turkije - Wallonië - Zweden -
Zwitserland

AFRIKA Ghana - Zuid-Afrika

AZIË China - India - Indonesië - Japan - Mongolië - Thailand

OCEANIË Australië - Nieuw-Zeeland

Gaat de YFU-student naar school?

Vermits we een schoolprogramma organiseren, dienen alle studenten naar een Vlaamse school te gaan. We verwachten ook dat ze hun best doen op school. De student kiest samen met hun gastgezin naar welke school hij/zij zal gaan. Het is wel de student zelf die instaat voor de schoolkosten.

Wat wordt er verwacht van een gastgezin?

We zoeken geen luxueuze huizen voor onze studenten. Ook een eigen kamer is niet nodig, maar natuurlijk wel mooi meegenomen.  Van onze gastgezinnen verwachten wij dat zij de uitwisselingsstudent als een eigen kind in hun gezin opnemen. Jullie voorzien een bed (al dan niet in een gedeelde kamer met één van jullie eigen kinderen) en de maaltijden voor de student. Je gastzoon of -dochter zal ook gewoon meedraaien in het gezinsleven en dus meehelpen met taken en klusjes in het huishouden, net zoals jullie andere zonen of dochters. De was en plas kan samen met die van jullie gedaan worden, maar gastgezinnen mogen ook vragen dat de student zijn was zelf doet.

Wat met de dagelijkse kosten?

Gastgezin worden bij YFU brengt geen financiële vergoeding met zich mee. Wij gaan ervan uit dat er meer te winnen dan te verliezen is. Je geeft je gastzoon- of dochter een tweede thuis in deze wereld en maakt zo ook kennis met andere cultuur. Jullie bieden je gastzoon of -dochter gratis kost en inwoon en krijgen er uiteindelijk ook een nieuw familielid bij. Alle andere kosten zijn ofwel voor de student en zijn/haar ouders of voor YFU.

Wie zorgt voor wat?
De uitwisselingsstudenten en zijn/haar ouders zijn zelf verantwoordelijk voor:
Zakgeld en eventueel extra geld voor kledij

Telefoonkosten

De kosten van een visum en verblijfsvergunning voor België

Schoolboeken en andere materialen, ook excursies

Reiskosten van en naar school

Vakanties, trips, e.d.

Reisverzekering en visum bij reizen buiten België

Lidmaatschap van verenigingen en clubs

YFU zorgt voor:
Selectie en voorbereiding van studenten en gastgezinnen

Uitgebreide schriftelijke informatie voor gastgezinnen

Vervoer van het land van herkomst naar plaats van aankomst in België

Begeleiding bij aankomst in België

Schriftelijke informatie voor student en school

Intensieve basiscursus Nederlands voor studenten tijdens de oriëntatieweek na aankomst

Ondersteuning van studenten en gastgezinnen tijdens het verblijf in België

Bemiddeling bij problemen

Overplaatsing naar een ander gastgezin of tijdelijk opvanggezin indien nodig

24u/7d bereikbaarheid in noodgevallen

Wie is verantwoordelijk voor medische kosten YFU-student

Alle YFU-studenten zijn tijdens hun verblijf in België via YFU of via hun eigen ouders verzekerd voor ziektekosten, ongevallen en wettelijke aansprakelijkheid. De studenten hebben zelf de nodige documenten bij om hun verzekering te contacteren.

Hoe worden gastgezinnen ondersteund?

YFU Vlaanderen vindt het zeer belangrijk om jongeren voor te bereiden op hun verantwoordelijkheden en mogelijkheden in deze veranderende wereld. We vinden het even belangrijk om onze gastgezinnen goed voor te bereiden en te ondersteunen. Wij beschikken over een toegewijd en zorgzaam team van vrijwilligers en medewerkers die zowel jullie als de uitwisselingsstudent ondersteunen. Het belangrijkste lid van dat team is jullie persoonlijke counselor. Hij/zij is jullie persoonlijke contactpersoon in de regio. Onze vrijwilligers zijn opgeleid om jou en je student te helpen om van dit avontuur een succesverhaal te maken. Als er problemen zijn en onze vrijwilligers kunnen jullie zelf niet verder helpen, gaan zij op zoek naar andere hulp. Getrainde en professionele medewerkers zijn altijd bereikbaar voor jou en je student via onze 24u/7d noodtelefoon.